ვითვალისწინებთ რა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებს COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებით, ვირუსის გავრცელების პრევენციისა და ჩვენი მომხმარებლებისა და თანამშრომლების უსაფრთხოებისთვის, დროებით ვწყვეტთ მუშაობას.
ჩვენ დავბრუნდებით! ✌ ბიოლი
ფიზიკური აქტივობა