ჩვენი გუნდი
სამეცნიერო გუნდის ხელმძღვანელი
სამეცნიერო გუნდის წევრი
სამეცნიერო გუნდის წევრი
მთავარი ექიმი
ფიტომენეჯერი
მთავარი ველნეს თერაპევტი
კინეზოთერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი
ველნეს თერაპევტი