ველნეს დირექტორი

ექიმი, ველნეს-ექსპერტი;
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი;
საქართველოს შინაგანი მედიცინის კოლეგიის საპატიო წევრი.